Gospodarka odpadami – jak wygląda w Polsce i jak się rozwija?

Z danych statystycznych wynika, że zaledwie 10% wszystkich odpadów produkowanych w Polsce, stanowią odpady komunalne, czyli wytwarzane w gospodarstwach domowych, handlu detalicznym, przedsiębiorstwach, budynkach biurowych i instytucjach edukacyjnych oraz opieki medycznej i administracji publicznej. Jest to ok 10-15 mln ton rocznie. Pozostałe 90% to głównie górnictwo i przemysł wydobywczy. Jako kraj wysoko rozwinięty, musimy w jak najbardziej zrównoważony sposób radzić sobie z ogromną ilością produkowanych odpadów. Jak to wygląda w praktyce?

Działanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Odpady wytworzone w gospodarstwie domowym muszą bezsprzecznie zostać zutylizowane. Kto jednak określa gdzie i na jakich warunkach? W zasadzie większość tych zagadnień leży w rękach struktur państwowych. Gminy określają wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, warunki odbioru śmieci oraz w wyniku przetargu wybierają przedsiębiorcę odbierającego je. Następnie odgórnie określona Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) składuje je i przetwarza. Same sposoby przetwarzania odpadów określa samorząd województwa.

Zgodnie z zarządzeniem Unii Europejskiej, państwa członkowskie są zobowiązane w szczególności do promowania odzysku i recyklingu. W 2015 r. w Polsce niestety składowanie śmieci nadal było na pierwszym miejscu (44% ogólnej ich ilości). Recyklingowi poddawanych było 30% odpadów, niewielką ilość także spala się i przetwarza biologicznie. Krajowy plan gospodarowania odpadami przewiduje jednak, że do 2030 roku recykling odpadów komunalnych powinien wynieść ok 70%, a składowanie odpadów powinno być zredukowane do maksymalnie 10%.

Co poddajemy recyklingowi?

Wszystko to, co może zostać z powodzeniem odzyskane i ponownie wykorzystane. Są to metale, makulatura, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, różnorodne odpady produkcyjne oraz odpady niebezpieczne, czyli takie, które bez odpowiedniej utylizacji są szkodliwe dla ludzi, zwierząt lub ekosystemów.

Od 1 lipca 2017 roku na terenie całej polski obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Zgodnie z tym systemem śmieci dzielone są na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Pozostałe śmieci lub te, których nie chcemy segregować, trafiać mają do frakcji “zmieszane”. Dodatkowo każda frakcja ma przypisany kolor worka, do którego powinny trafić odpowiednie odpady. Oprócz osób prywatnych, także gminy zobowiązane są dbać o segregację na przestrzeniach publicznych – nie zawsze niestety tak się dzieje.

gospodarka odpadamiNajwiększym problemem jest jednak niechęć ludzi do wstępnej segregacji śmieci w gospodarstwach domowych. W celu motywowania obywateli do zmiany nawyków, dyskutowane są modyfikacje stawek odbioru śmieci tak, by różnica między posegregowanymi a nieposegregowanymi odpadami była znacząca.

Z raportu z 2014 r. dotyczącego perspektyw rozwoju rynku gospodarowania odpadami do roku 2030 wynika, że ceny za usługi w tej dziedzinie będą tylko rosły, a rozwój technologiczny może nie nadążyć za wymaganiami sektora. Realizacja wizji gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie wszystkie zasoby są wykorzystywane wielokrotnie przy możliwie najmniejszym zużyciu energii i zaśmiecaniu środowiska, stawia ogromne wyzwania. Warto jednak brać odpowiedzialność za siebie jako część całości i zacząć tam, gdzie mamy największy wpływ – od własnego kosza na śmieci.

Źródła:
http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Stys-Foks-Rynek-gospodarowania-odpadami-PDF.pdf
http://www.palmedica.pl/2017/05/09/odpady-w-polsce/
http://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/13-nr-42/ekologia-i-srodowisko/12-problemy-gospodarki-odpadami-w-polsce
http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji (treść i fotografia)

  Podziel się swoją opinią

  Dodaj Odpowiedź

  EcoReactor
  Logo
  Login/Register access is temporary disabled
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0