Bez kategorii

Rewilding Map, czyli jak wygląda przyroda, która “rządzi się sama”

9 sierpnia 2022

/

Komentarze: 0

/

Autor: ws_admin_07_2022

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Global Rewilding Alliance, międzynarodowe stowarzyszenie podmiotów pracujących nad ponownym “zadziczaniem” cennych przyrodniczo obszarów, w kooperacji z OpenForests, opublikowało 11 kwietnia pierwszą, ogólnoświatową mapę rewildingu. Teraz możemy bez przeszkód obserwować, jak dzika przyroda kształtuje ekosystemy poza zasięgiem ludzkiej ingerencji.

Co to takiego rewilding?

Rewilding to coraz bardziej popularna strategia ochrony przyrody. Jest skuteczna, kompleksowa i, docelowo, całkowicie bezobsługowa. Chodzi bowiem o to, żeby dany teren oddać w 100% dzikiej faunie i florze, która funkcjonować ma bez ludzkiej ingerencji. Nadrzędnym celem takiej inicjatywy jest wskrzeszenie w ekosystemach naturalnych procesów i dynamik. Niezaburzonych ludzką perspektywą na to, jak powinna wyglądać i zachowywać się przyroda.

W takim bezkompromisowym oddaniu sprawczości przyrodzie upatruje się bardzo dużego potencjału zarówno jeśli chodzi o łagodzenie zmian klimatu, jak i ochronę bioróżnorodności.

Rewilding to przywracanie naturalnego biegu rzekom, ograniczanie antropogenicznej regulacji przyrody (np. myślistwa czy rybołówstwa), umożliwianie niezakłóconej sukcesji oraz samoregulacji w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe (w tym klimatyczne). Obszary przeznaczone pod rewilding to po prostu miejsca, w których natura “rządzi się sama”. Rola człowieka z kolei ogranicza się do usunięcia śladów ludzkiej ingerencji – i obserwacji przyrodniczego widowiska.

dzika przyroda

Projekty, których celem jest rewilding, nie mają z góry określonego efektu końcowego. Tak samo, jak nie mają go procesy zachodzące w przyrodzie. Są nieprzypadkowym, ale nie celowym, gradientem zmian i samoregulujących się cyklów. Tę fascynującą dynamikę coraz rzadziej mamy szansę obserwować w niezakłóconych warunkach. Stąd też determinacja, aby udostępniać naturze przestrzeń pod nieskrępowaną manifestację dzikości.

Teraz możemy śledzić i lepiej koordynować projekty

Nowopowstała “Rewilding Map” umożliwia wgląd w szczegóły projektów wdrażających tę strategię w 70 krajach. Organizacje będące członkami Global Rewilding Alliance mogą za jej pośrednictwem informować wszystkich zainteresowanych (także siebie nawzajem) o planach, wyzwaniach i postępach w zwracaniu ekosystemom ich utraconej dzikości. Możemy przeglądać zdjęcia, odtwarzać filmy i czytać informacje – z pierwszej ręki, w jednym narzędziu.

Powierzchnia oddana dzikiej przyrodzie dzięki inicjatywom rewildingowym, którą możemy eksplorować za pomocą mapy, wynosi aktualnie ok. 1 milion kilometrów kwadratowych. W ciągu kolejnych 10 lat, jak informują pomysłodawcy, zakres mapy (i zasięg dzikich ekosystemów) ma się znacząco zwiększyć.

Najbliższa dekada to także UN Decade on Ecosystem Restoration – ramy czasowe określone przez ONZ, w których musimy zintensyfikować wysiłki na rzecz przywracania naturalnych ekosystemów. Global Rewilding Alliance jest zaangażowanym uczestnikiem i jednym z realizatorów założeń ONZ w tym zakresie. To źródło, które bez wątpienia warto śledzić.

Rewilding map

Mapę możecie przejrzeć poniżej lub w dedykowanej witrynie.

Źródła

  • Cannon, J. (2021). ‘Nature has priority’: Rewilding map showcases nature-led restoration. Mongabay [dostęp 14.04.2022] – artykuł dostępny tutaj.

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka