Trendy w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE)

Z raportu przygotowanego przez jeden z czołowych koncernów naftowych wynika, że zapotrzebowanie konsumpcyjne na energię stale rośnie (średnio o 1% rocznie). Jest to niewiele, jednak biorąc pod uwagę wzrost urbanizacji oraz stale powiększającą się populację ludzi na świecie (od 1800 r. wzrosła o ponad 6,5 miliarda), rozwiązań trzeba szukać w źródłach energii, które nie naruszają ograniczonych zasobów Ziemi, i których ślad ekologiczny jest ograniczony do minimum. Na szczęście w ostatnich latach paliwa kopalne wypierane są przez nowoczesne, nieinwazyjne metody pozyskiwania energii, a trendy w OZE stale ewoluują.

Takich nieinwazyjnych, odnawialnych źródeł energii jest wiele:

 • energia słoneczna (panele solarne),
 • wiatrowa (lądowe i morskie farmy wiatrowe),
 • wodna (elektrownie wodne),
 • geotermalna (odwierty do wód geotermalnych),
 • z biomasy (biopaliwa, zazwyczaj z pozostałości produkcji rolnej).

Jak zatem świat dostosowuje się do konieczności modernizacji energetyki?

Zmiany na skalę globalną

W ubiegłym roku Azja prześcignęła Europę jako kontynent o największej produkcji energii odnawialnej, a Chiny wygrały z USA o tytuł przodującego, indywidualnego producenta tego typu energii. Wygląda na to, że jednostki administracyjne na całym świecie biorą udział w wyścigu o pozyskiwanie energii w ekologiczny sposób. Jest to zrównoważony ekonomicznie i środowiskowo trend, a inwestycje na dużą skalę w tym sektorze przynoszą świetne rezultaty – już w 2016 roku energia odnawialna stanowiła ⅔ światowej produkcji (do 2020 roku wzrosnąć ma o kolejne 30%). Głównie przyczyniła się do tego energia słoneczna, której użycie, w dużej mierze dzięki obniżeniu kosztów produkcji paneli słonecznych, wzrosło o 50% względem poprzednich lat. Z biegiem czasu również koszty energii wiatrowej zrównują się lub nawet są niższe niż koszty energii węglowej czy gazowej.

odnawialne źródła energiiMimo, że duże nadzieje na zredukowanie szkód powodowanych przez sektor transportu pokłada się w pojazdach elektrycznych, trend ten rozwija się w znacznie wolniejszym tempie niż wymaga tego od nas środowisko. Należy zatem w inny, szybszy sposób zredukować zużycie ropy naftowej – poprzez wdrażanie biopaliw na skalę komercyjną. Zakłada się, że to właśnie one w ciągu najbliższych kilku lat będą stanowiły 90% OZE wykorzystywanych w transporcie. Niestety dużo wolniejsze zmiany zachodzą w drugim w kolejności sektorze o największym śladzie węglowym. Produkcja ciepła do ogrzewania wody i budynków wykorzystuje źródła odnawialne jedynie w ok. 10%. Jest to ogólnoświatowy problem, który powinien zostać rozważony jako priorytetowy na międzynarodowym forum.

Liczne badania przewidują, że do 2020 roku, największymi producentami energii odnawialnej na skalę globalną będą: Stany Zjednoczone, Indie i Chiny.

Chiny przykładem dla świata

Chociaż cały świat rozwija się w kierunku zrównoważonego wykorzystania OZE, niezaprzeczalnym rekordzistą są Chiny. Kraj ten jest odpowiedzialny za 40% światowego wzrostu ich wykorzystania, zatem jest w tej dziedzinie autorytetem wyznaczającym globalne trendy. Szacuje się, że energia pozyskana głównie z paneli solarnych (ale także z farm wiatrowych) w samych tylko Chinach, jest w stanie zaspokoić dwukrotnie zapotrzebowanie na energię dla Japonii. Szczególną szansę dla energetyki upatruje się zatem w promieniowaniu słonecznym. Z tego właśnie powodu, Chiny postawiły również na produkcję paneli słonecznych i aktualnie zaspokajają 60% rocznego, światowego zapotrzebowania na nie. Ponadto przodują w rozwijaniu energii wodnej, i są liderem w produkcji pojazdów elektrycznych.

Przykład z azjatyckiego giganta bierze wiele państw na świecie. Bardzo dużym postępem wyróżnia się Dania, która przewiduje pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 70% do 2020 roku. Niestety na tym kończą się pozytywne doniesienia z Europy. Mimo licznych dofinansowań rządowych i pozarządowych, przeżywa ona w ostatnich dwóch latach zastój względem poprzedniego, pięcioletniego okresu. Nadal się rozwija, jednak wolniej niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.

Więc jak wygląda sytuacja w Polsce?

Jeśli mowa o rozwiązaniach prośrodowiskowych, rzadko zostajemy w tyle. Mimo, że Unia Europejska jako całość nieco zaniedbała postęp w dziedzinie OZE, w ostatnich latach w naszym kraju nadal dużo się dzieje. Niewielki procent energii pochodzi z odnawialnych źródeł, ale wzrost ich udziału w ogólnej produkcji dokonuje się bardzo szybko. Co chwilę wdrażane są nowe projekty i realizowane nowoczesne inwestycje. Miliardy złotych PGE planuje w ciągu najbliższych kilkunastu lat przeznaczyć na budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o mocy nawet 8 tys MW. Orlen z kolei, finansuje badania nad produkcją biokomponentów wyższej generacji pozyskiwanych z glonów olejowych. Testowane są możliwości produkcji biopaliw z udziałem biomasy zielenic i okrzemek. Świetnym przykładem udanej inwestycji opartej o odnawialne źródła energii jest Park Wodny Tychy, którego otwarcie zaplanowano na 30 kwietnia 2018 r. Obiekt jest w stanie oszczędzić ¼ kosztów klasycznego utrzymania dzięki zasilaniu biogazem z oczyszczalni, a dodatkowe ulgi zapewnia mu produkcja energii słonecznej. Jest to doskonały przykład na wdrożenie inwestycji w zamyśle gospodarki niskoemisyjnej.

park wodny tychy

Ponadto 6 marca 2018 roku przyjęto nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, które – jak zapewnia rząd – wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze OZE. Jest to jasny sygnał, że również Polska zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Źródła:
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl/
https://www.iea.org/publications/renewables2017/
https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?view=map
http://energetyka.wnp.pl/pge-promuje-w-brukseli-projekt-za-miliardy-zlotych,320785_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/energia-ze-slonca-wiatru-wegla-i-gazu-sprawdzamy-ktora-jest-najtansza,320199_1_0_0.html
http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl/biomasa-aktualnosci/item/3724-orlen-rozpoczal-badania-nad-produkcja-biokomponentow-z-glonow
http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/otwarcie-wodnego-parku-tychy-innowacyjna-inwestycja-za-112-mln-zl,107205.html

  Podziel się swoją opinią

  Dodaj Odpowiedź

  EcoReactor
  Logo
  Login/Register access is temporary disabled
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0