Jak Unia Europejska wspiera działania proekologiczne?

Restrykcje w Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i jakiejkolwiek w niego ingerencji są jednymi z najbardziej rygorystycznych na świecie. Na szczęście Unia nie tylko narzuca normy i wymusza pewne schematy postępowania, ale także wspiera i zachęca do wykazywania własnej inicjatywy w zakresie ekologii. Dzięki zrównoważonej polityce, coraz sprawniej udaje się chronić przyrodę i jednocześnie rozwijać ekologiczną gospodarkę angażującą społeczność do działania. Najlepszym sposobem wspierania inicjatyw i innowacji proekologicznych są oczywiście dofinansowania.

Programy unijne wspierające inicjatywy proekologiczne

unia dofinansowania ekologiczneJednym z najbardziej znanych instrumentów finansowych Unii Europejskiej na rzecz bezpośredniej ochrony przyrody, środowiska oraz klimatu i jedynym zajmującym się wyłącznie tymi zagadnieniami, jest program LIFE. Od początku jego działalności w 1992 roku, z powodzeniem przydzielono 4500 grantów na realizację projektów środowiskowych. Na inicjatywy realizowane w latach 2014-2020 przeznaczono aż 3,4 mld euro. W samej tylko Polsce, dzięki finansowaniu LIFE, realizowanych jest 37 projektów przyrodniczych, 17 środowiskowych i 9 informacyjnych. W obrębie ochrony przyrody, w naszym kraju równie efektywnie działa także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

horizon dofinansowaniaIstnieje wiele programów nieukierunkowanych konkretnie na działania proekologiczne, ale realizujących dofinansowania na nie ze względu na ich interdyscyplinarność. Takim programem jest np. Horizon 2020 – European Union for Research & Innovation, wspierający projekty na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i badań naukowych. Inicjatywą finansowaną z jego ramienia jest “Clean Sky 2”, którego głównym założeniem jest rozwój niskoemisyjnej technologii w obszarze transportu powietrznego. Nadrzędnym celem jest ulepszenie maszyn (samolotów) tak, aby znacznie obniżyć dwa największe problemy z nimi związane: ślad węglowy oraz hałas. Na badania przeznaczona jest niemała kwota, bo aż 4 mld euro. Wyniki uzyskane do 2017 roku już wskazują na ogromny sukces, udało się bowiem opracować technologie obniżające emisję dwutlenku węgla o 32%, związków azotowych o 40% oraz hałasu o 50-86%. Wyniki te mają być jeszcze lepsze do 2020 roku.

FCH dofinansowaniaPośrednio z ramienia Horizon 2020 działa także tzw. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz ogniw paliwowych i wodorowych (FCH JU: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking). Jest to partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest wdrażanie inicjatyw technologicznych realizowanych przez wspólne przedsięwzięcia tych dwóch sektorów. W ramach FCH JU finansowane są badania i wdrażane technologie związane m.in. z produkcją pojazdów hybrydowych (samochodów i autobusów), które mają być niskoemisyjną, bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą dla pojazdów napędzanych tradycyjnymi paliwami kopalnymi. Program dysponuje budżetem o wysokości 1,33 mld euro i wspiera aktualnie kilkadziesiąt projektów w dwóch sekcjach tematycznych: transport i energia.

European Investment Bank dofinansowaniaPrzykładem prężnie działającej we współpracy z Unią Europejską instytucji, jest European Investment Bank, który udziela dotacji na realizację celów zgodnych z jej założeniami. Jest to największy dostawca wsparcia finansowego na rzecz klimatu na świecie. Przynajmniej 25% wszelkich dofinansowań dedykowanych jest zapobieganiu zmianom klimatu – w 2017 roku na ten cel przeznaczono ponad 19 mld euro. Pieniądze wsparły inwestycje w dziedzinach takich jak: transport o niskim śladzie ekologicznym (7,1 mld euro), energia odnawialna (4.4 mld euro), rozwój i innowacje (1 mld euro), poprawa wydajności sektora energetycznego (4,8 mld euro), zalesianie i niwelowanie marnowania wody (0,5 mld euro) itd.

Wybrane inicjatywy proekologiczne realizowane w Polsce

Jednym z ciekawszych, aktualnie realizowanych projektów, jest “Opracowanie i implementacja efektywnej prognozy i monitoringu zanieczyszczeń powietrza, w oparciu o techniki AI przy użyciu danych z rozległej sieci pomiarowej”. Krakowski start-up, Airly, założony przez absolwentów Akademii Górniczo‑Hutniczej w Krakowie, opracował technologię pozwalającą na analizę i prognozowanie jakości powietrza. Projekt realizowany jest jako odpowiedź na pojawiający się w miastach problem smogu i związaną z nim konieczność podnoszenia świadomości ich mieszkańców. Na stronie internetowej start-upu publikowane i stale aktualizowane są wyniki zebrane z czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Ułatwia to szybkie wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych związków oraz edukację i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach proekologicznych.

 • Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Inteligentny Rozwój, środki z UE: 3 399 244,5 zł.

airly proekologiczna inicjatywa

Kolejnym projektem wdrażającym proekologiczną technologię jest “Triggo – miejski środek transportu o wysokiej mobilności i napędzie elektrycznym”. Triggo to innowacyjny, bezemisyjny pojazd, który w założeniu zastąpić ma częściowo tradycyjną komunikację miejską. Jest ekonomiczny, lekki, komfortowy i niewiele większy od motocykla. Dzięki ruchomemu zawieszeniu może poruszać się jak jednoślad (jeśli natężenie ruchu drogowego jest duże) lub jak samochód (jeśli ilość przestrzeni jest wystarczająca). Jest to reprezentant nowej, ekologicznej generacji pojazdów miejskich.

 • Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Inteligentny Rozwój, środki z UE: 4 279 136,15 zł.

triggo proekologiczna inicjatywa

Innowację nieco innej rangi zaproponował Urząd Miasta Szczecin: dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską, powstał projekt “Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin”. Ekoporty to pomysł na sprawniejszą utylizację odpadów, które nie nadają się do recyklingu lub zwykłego śmietnika. Do miejsc takich można bezpłatnie oddać zużyte opony, odpady tekstylne, sprzęty elektryczne a nawet chemikalia. Ponadto nowoczesny obiekt pozyskuje energię elektryczną dzięki panelom słonecznym, a wodę dzięki zbiornikowi na deszczówkę.

 • Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Infrastruktura i Środowisko, środki z UE: 2 943 775,88 zł.

Aktualnie realizowanych w Polsce projektów dzięki różnym funduszom Unii Europejskiej, są tysiące (statystyki można przeglądać na tej stronie). W samym sektorze ochrony środowiska ich liczba wynosi 1593. Założenia proekologiczne oczywiście realizowane są także pośrednio przez inne dziedziny, takie jak rolnictwo, transport, rozwój badań i innowacji czy energetyka. Niewątpliwie finansowanie działań proekologicznych z funduszy unijnych daje ogromne szanse na rozwój oraz wyrównanie poziomu ochrony środowiska i funkcjonowania gospodarki w Polsce z szybciej rozwijającymi się państwami UE.

Źródła:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19724/ulotka_na_ochrone_srodowiska.pdf
http://www.eib.org/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/index.htm (treść i fotografia)
http://www.cleansky.eu/
http://www.fch.europa.eu/page/who-we-are (treść i fotografia)
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/list_ngos.htm (treść i fotografia)
https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/wiecej-o-life/realizowane-projekty/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/opracowanie-i-implementacja-efektywnej-prognozy-i-monitoringu-zanieczyszczen-powietrza-w-oparciu-o-techniki-ai-przy-uzyciu-danych-z-rozleglej-sieci-pomiarowej/ (treść i fotografia)
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/triggo-miejski-srodek-transportu-o-wysokiej-mobilnosci-i-napedzie-elektrycznym/
http://triggo.pl/ (fotografia)
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/rozbudowa-sieci-ekoportow-wraz-z-wyposazeniem-i-usprawnieniem-systemu-obslugi-mieszkancow-gminy-miasto-szczecin/ (treść i fotografia)

  Podziel się swoją opinią

  Dodaj Odpowiedź

  EcoReactor
  Logo
  Login/Register access is temporary disabled
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0