Zieleń miejska w największych polskich miastach

14 lutego 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Wśród stale gęstniejącej, betonowej zabudowy miast, nieoceniona jest obecność natury. Tereny zielone zapewniają schronienie licznym gatunkom zwierząt synantropijnych, jednocześnie zwiększając bioróżnorodność tego specyficznego ekosystemu. Roślinność łagodzi lokalny klimat i oczyszcza powietrze z pyłów oraz dwutlenku węgla. Parki i kompleksy zieleni stanowią ponadto miejsce odpoczynku i rekreacji, a więc wpływają pozytywnie na jakość życia ludzi.

Jak zatem wygląda kwestia zieleni miejskiej w dużych miastach Polski?

Warszawa

Największe miasto w naszym kraju, przez wielu kojarzone głównie z biurowcami, pędem życia i pogonią za pieniądzem, wbrew pozorom, swoim mieszkańcom oferuje wiele możliwości kontaktu z naturą. Łączny teren samych parków miejskich, których jest tu ponad 80, wynosi prawie 1000 ha. Drugie tyle, to zieleń uliczna, a prawie dwa razy tyle – zieleń osiedlowa. Do tego dochodzą również zieleńce i, również zaliczane do zieleni miejskiej, cmentarze. Dodatkowo, na terenie Warszawy znajduje się 12 rezerwatów, które chronią dziką przyrodę. Dla spragnionych kontaktu z naturą mieszkańców stolicy, dostępny jest Las Kabacki będący jednocześnie rezerwatem krajobrazowym i największym obszarem leśnym miasta (ok. 925 ha).

Od 2013 roku, Warszawiacy mogą ubiegać się o dofinansowanie od miasta na proekologiczne rozwiązania w domach, które przyczyniają się do ochrony środowiska. W samym tylko ubiegłym roku, takich inwestycji zrealizowano 1460. W ostatnich miesiącach intensywnie prowadzona jest także kampania zazieleniania ruchliwych ulic Warszawy (np. Puławskiej, Solidarności i Jagiellońskiej), a miejsca, w których zdaniem obywateli brakuje drzew, mogą być zgłaszane za pośrednictwem aplikacji “milion drzew”.

Dodatkowo, w maju bieżącego roku, powstała inicjatywa mająca na celu propagowanie pomysłu, jakim jest stworzenie Warszawskiego Parku Centralnego. W internecie można już podpisać petycję stworzenia parku na kształt berlińskiego Tiergarten, londyńskiego Hyde Park, czy nowojorskiego Central Park. Jak do tej pory, mieszkańcy wydają się być zachwyceni tym pomysłem.

warszawski park centralny

Wrocław

Wrocław, Stolica Dolnego Śląska, niewątpliwie już teraz kojarzony jest ze sprawnym współistnieniem kultury z naturą. Mimo, że miasto nie zajmuje wysokiej pozycji ze względu na procentowy udział obszarów zielonych wśród innych miast, dbałość o naturę jest tu priorytetem. Podobnie jak kilka innych miast, Wrocław prowadzi elektroniczny spis drzewostanu, co umożliwia śledzenie nielegalnych wycinek i skuteczniejsze planowanie prac pielęgnacyjnych. Ponadto, w 2015 roku miasto uchwaliło ustawę, która zakłada propozycje ulg w podatku od nieruchomości dla tych, którzy zdecydują się utworzyć na budynku ogólnodostępny zielony dach lub ogród wertykalny.

W nowopowstałym “Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia”, wdrożona została zasada “zieleni bez granic”. Pod pojęciem tym kryje się daleko posunięte poszanowanie dla natury w mieście i jej priorytetowe znaczenie przy wdrażaniu jakichkolwiek planów budowlanych. W myśl tej idei zakłada się głównie: ochronę drzew i bioróżnorodności, zwiększanie powierzchni zieleni, budowanie relacji z naturą poprzez kształtowanie terenów atrakcyjnych i dostępnych dla wszystkich oraz rozwijanie świadomości społecznej. Aspiracją Wrocławia jest także stworzenie miasta ogrodów, Zielonej Stolicy Europy.

zieleń miejska wrocław

Kraków

Rozwiązań aktywizujących ludzi do korzystania z zieleni miejskiej, nie brakuje na pewno w Krakowie. Podobnie jak w Warszawie, mieszkańcy mogą zgłaszać własne propozycje zazielenienia przez aplikację “drzewo za drzewo”. Ponadto, w ubiegłym roku, miasto ogłosiło plan posadzenia 100 drzew w każdej z 18 dzielnic. Ciekawym pomysłem w Krakowie jest również bezpłatny “Parkobus”, który, jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, nie zabierze pasażerów do pracy czy kolejnej galerii handlowej. Celem podróży są za to wartościowe przyrodniczo kompleksy zieleni, parki.

kraków w zieleni

Miasto oferuje także wsparcie finansowe dla firm i osób prywatnych, chcących wdrażać rozwiązania prośrodowiskowe. Gotowe “pakiety sponsorskie” są szybkim i łatwym sposobem na zachęcenie ludzi do włączenia się w takie działania. Za pośrednictwem takich akcji, jak np. “Kraków w Zieleni”, promujących aktywności na łonie natury i organizację eventów w parkach, dąży się do tego, aby przestrzenie zieleni miejskiej stały się centrami życia społecznego.

Trójmiasto

Sopot, to według statystyk z 2015 roku, najbardziej zielone miasto Polski. Parki, zieleńce, zieleń osiedlowa i lasy miejskie stanowią bowiem 59% jego powierzchni. Największą przestrzeń zajmują tu drzewa porastające wzgórza wokół Opery Leśnej. Sopot bije na głowę także inne miasta pod względem ilości żywopłotów, będących skuteczną ochroną przed zanieczyszczeniami i hałasem.

Niewiele dalej w rankingu, tuż za Zieloną Górą i Katowicami, znajduje się także Gdynia (z terenami zielonymi zajmującymi niemal 46% jej powierzchni). W ubiegłym roku, w mieście udało się posadzić 800 nowych drzew. Ponadto, uprzedzając analogiczny pomysł w Warszawie, na początku 2018 roku w Gdyni powstała inicjatywa utworzenia Parku Centralnego. Konkurs na najlepszą jego koncepcję został już rozstrzygnięty. Projekt ma szansę przynieść ogromne korzyści mieszkańcom, zakłada bowiem powstanie wybiegu dla psów, toru do gry w bule, stolików szachowych oraz tras dla rolkarzy i biegaczy. Ponadto powstanie polana piknikowa i dwa zbiorniki wodne, które zimą posłużą za lodowiska.

zieleń miejska gdynia

Idea zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem dla natury i jej różnorodności jest zagadnieniem priorytetowym w niemal każdym mieście w naszym kraju. Ze względu na uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, nie wszystkie z nich rozwijają się w tym zakresie w takim samym tempie, można jednak z całą pewnością stwierdzić, że mapy polskich miast coraz bardziej się zazieleniają.

Źródła:
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22065709,sprawdz-jak-bardzo-zielone-jest-twoje-miasto.html?disableRedirects=true
http://zielona.um.warszawa.pl/
https://uslugiekosystemow.pl/wp-content/uploads/2017/09/Raport_Zarzadzenie_Zielenia.pdf
http://adaptcity.pl/polskie-miasta-inwestuja-coraz-wiecej-zielen/
http://krakowwzieleni.pl/ (treść i fotografia)
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tak-bedzie-wygladal-Park-Centralny-w-Gdyni-n120302.html (treść i fotografia)
https://parkcentralny.pl/ (fotografia)
https://www.palacjugowice.com/palac-jugowice-pl/okolice-palacu-jugowice/wykaz-atrakcji/park-szczytnicki/ (fotografia)

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka