Czym jest permakultura?

10 lutego 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Uważna obserwacja natury i ekosystemów funkcjonujących samowystarczalnie, w idealnej równowadze, skłoniła w końcu człowieka do refleksji. Skoro jesteśmy częścią natury, to dlaczego nie rozwijamy się jako niezbędna jej część składowa, tylko stajemy przeciwko niej? Idea permakultury pojawiła się w odpowiedzi na chęć powrotu do dawno już zaburzonej harmonii w środowisku, naszych relacjach z nim, a także w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

Nauka czy filozofia?

Permakultura (ang. permaculture, permanent + agriculture/ permanent + culture) nie jest dyscypliną samą w sobie, lecz raczej projektowym podejściem do procesów twórczych. Jest synergicznym systemem idei, pomagających podejmować właściwe i zrównoważone decyzje. Pokazuje, jak wykorzystać związki i zależności istniejące między zjawiskami, aby zamykały się one w harmonijny cykl na wzór naturalnych, odnawialnych ekosystemów. Jej głównym celem jest “projektowanie ekologicznie zdrowych i ekonomicznie prosperujących społeczności”. Łączy się zatem nierozerwalnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przy wdrażaniu zasad permakultury – czy to w rolnictwie, budownictwie, organizacjach społecznych czy biznesie – idee przekształca się w działania za pośrednictwem licznych, w zasadzie nieograniczonych technik i dziedzin nauki. W związku z tym, permakulturę często określa się mianem “nauki łączenia”.

Nadal nie jest to do końca jasne?
Oto kilka przykładów permakultury, żeby nieco naświetlić sprawę:

Hugelkultura

Sposób uprawiania roślin na mało urodzajnych glebach. Budowane są grządki, których podstawą jest drewno. Jego próchnienie zapewnia bardzo wartościowy dla rozwoju roślin humus, odpowiednią wilgotność w przypadku suszy, a także wydłuża okres wegetacji dzięki produkcji ciepła od wewnątrz. Pozwala to na użyźnienie gleby i otrzymanie lepszej jakości plonów przy mniejszym niż normalnie nakładzie pracy i większej samowystarczalności stworzonego mini-ekosystemu.

Hotele dla dzikich zapylaczy

Specjalne konstrukcje zapewniające schronienie dzikim owadom zapylającym, coraz częściej budowane w przestrzeniach miejskich. Zazwyczaj tworzone są z naturalnych materiałów na różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych kreujących świadomość ekologiczną. Zapewniają schronienie i miejsca lęgowe pożytecznym, często chronionym owadom, które zapylają pobliskie rośliny pochłaniające zanieczyszczenia, wydające owoce i pozwalające cieszyć się obecnością harmonijnej natury.

Agroleśnictwo

Zrównoważony sposób wykorzystania ziemi, integrujący rolnictwo z leśnictwem. Uprawa drzew i krzewów między plonami rolnymi (i na odwrót) zwiększa różnorodność biologiczną danych terenów, chroni glebę przed erozją wodną i wietrzną, jednocześnie przynosząc korzyści ekonomiczne.

Naturalne budownictwo

Próba zminimalizowania śladów ekologicznych współczesnego budownictwa przy jednoczesnym zachowaniu walorów użytkowych i estetycznych. Budynki zgodne z tą ideą tworzone są z trwałych, ale naturalnych i recyklingowych materiałów, które jednocześnie wpływają pozytywnie na mikroklimat, a co za tym idzie – zdrowie użytkujących je ludzi. Częstą praktyką w takim budownictwie jest także idea samowystarczalności, tj wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. baterie słoneczne) czy zbiorniki na deszczówkę.

Living Buildings

Zyskujące na popularności, permakulturowe i promujące ideę zrównoważonego rozwoju rozwiązanie dla zanieczyszczonych aglomeracji. “Żyjące Budynki”, głównie dzięki odpowiednio zaprojektowanym systemom roślinnym, są w zasadzie samowystarczalne – pochłaniają dwutlenek węgla i pyły, produkują żywność i energię oraz samoistnie dbają o odpowiedni obieg wody. Ponadto propagują zdrowy styl życia i formowanie harmonijnie współistniejących społeczności. Innymi słowy, w miastach tworzone są samodzielne, zdrowe ekosystemy.

hotel dla dzikich zapylaczy

Mimo, że idea permakultury stosowana jest coraz częściej na globalną skalę w wysokobudżetowych przedsięwzięciach, warto działać także lokalnie. Permakulturowe ogrody są świetnym rozwiązaniem, żeby samodzielnie przyczynić się do poprawy stanu środowiska, rozwijać świadomość ekologiczną, a do tego mieć ogromną satysfakcję z obserwacji natury i być częścią harmonijnie funkcjonującego ekosystemu.

Źródła:
http://permakultura.edu.pl/
https://ogrodolandia.pl/hugelkultura
https://www.forest-monitor.com/pl/agrolesnictwo-w-europie/
https://living-future.org/
http://infuture.institute/livingbuildings/
https://www.permaculture.co.uk/what-is-permaculture

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka