Program Priorytetowy “Czyste Powietrze” – 130 mld zł na walkę ze smogiem

12 lutego 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Problem smogu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest z roku na rok coraz większy. Nadszedł w końcu czas, kiedy należy podjąć konkretne działania w imię ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Na początku czerwca bieżącego roku, podpisano porozumienie w sprawie realizacji programu “Czyste Powietrze” z zarządami 16 wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Na Program Priorytetowy przeznaczono 130 mld zł.

Według Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, jakość powietrza w polskich miastach jest kwestią priorytetową, a niestety bardzo zaniedbaną w ostatnich latach. Poprzednie rządy, jak sugeruje, nie brały w tej kwestii pod uwagę opinii ekspertów ani zaleceń Unii Europejskiej. Mamy sporo zaległości do nadrobienia, które nie cierpią zwłoki.

Co zakłada program?

W ramach wdrażanego Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, realizowane mają być głównie działania na rzecz poprawienia efektywności energetycznej nowopowstałych lub istniejących już budynków. Pod tym sformułowaniem kryje się nic innego, jak modernizacja lub wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Jak sugeruje Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, w ramach szeroko pojętej termomodernizacji, realizowany może być także np. montaż odnawialnych mikroźródeł energii. Zastąpienie przestarzałych i mało ekologicznych palenisk bardziej niskoemisyjnymi, ma potrwać 10 lat i pochłonąć kwotę ok. 130 mld zł.

Oprócz zanieczyszczeń emitowanych z domostw, uwagę zwraca się także na sektor transportu. Ustanowiona została zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, co pośrednio ograniczyć ma emisję zanieczyszczeń z pojazdów. Stawka obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku. Dyskutowane są również możliwości rozwoju elektromobilności.

Program zakłada też dotacje i system ulg podatkowych. Jest to ukłon w stronę ubogich rodzin i jedno z narzędzi w eliminowaniu ubóstwa energetycznego w Polsce. Dodatkowa ulga, jako zachęta dla społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ograniczania niskiej emisji, wprowadzona zostanie w przyszłym roku. Wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, będą mogły być odliczone od dochodu na poziomie 20%.

W ramach popularyzacji projektu wśród mieszkańców i pracowników urzędów gmin, Ministerstwo Środowiska przygotowało i przystępuje do realizacji spotkań informacyjnych. Odbędą się one na terenie całej Polski.

W opracowaniu programu “Czyste Powietrze” dużą rolę przypisuje się apelom i inicjatywom organizacji ekologicznych. To właśnie w ich stronę kierowane są oficjalne podziękowania. Dzięki ich cennym uwagom i sugestiom, problem niskiej emisji został w ogóle wzięty pod uwagę na szczeblu rządowym.

Źródła:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1247,porozumienie-na-rzecz-poprawy-jakosci-powietrza-w-polsce-podpisane-kluczowa-rola-nfosigw-w-walce-ze-smogiem.html

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka