13 Cel Zrównoważonego Rozwoju – działania w dziedzinie klimatu

10 czerwca 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Czasy, kiedy alarmujące doniesienia o katastrofie klimatycznej odbierane były jako podejrzana teoria spiskowa, bezpowrotnie minęły. Jeśli chcemy zapewnić dobrobyt sobie, przyszłym pokoleniom i innym mieszkańcom naszej planety, nie możemy dłużej ignorować kluczowych naukowych faktów. Zdają sobie z tego sprawę także organizacje na szczeblu światowym. ONZ w 2015 roku, przy okazji ustalania Agendy 2030 i jej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, ochronę klimatu uznała za jeden z priorytetów rozwoju. Według 13 celu, kraje członkowskie bezzwłocznie powinny “podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom”.

cele zrównoważonego rozwoju

Katastrofa klimatyczna dzieje się teraz, na całym świecie

Zmiany klimatu dotyczą każdego kraju, na każdym kontynencie. Zakłócają gospodarkę i wpływają na życie – zarówno ludzi jak i innych organizmów. Zmieniają się wzorce pogodowe, poziom mórz wzrasta, zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej ekstremalne (tegoroczne upały zabiły już setki ludzi w Indiach), a emisje gazów cieplarnianych osiągnęły najwyższy poziom w historii. Jedne miejsca na Ziemi wysychają, inne zalewają powodzie. Cyklony dotarły już nawet do Europy (tzw. Medikany).

susza

Takie zmiany zachodziły już w historii Ziemi wielokrotnie, ale nigdy w tak zastraszającym tempie. Ani my – ludzie, ani inne zwierzęta nie mamy czasu, żeby na te zmiany odpowiednio zareagować i dostosować się do nich. Dlatego mówi się dzisiaj o szóstym masowym wymieraniu – z tą różnicą, że tym razem przyczyną jest ludzka działalność. Kryzys klimatyczny słono kosztuje ekosystemy, ludzi, społeczności i kraje już dziś, a jeszcze więcej będzie kosztować w przyszłości, jeśli nie zadbamy o ich spowolnienie (bo o zatrzymaniu nie ma już mowy).

Do czego zobowiązuje nas 13 cel Agendy 2030?

Wszystkie kraje, których przedstawiciele podpisali się pod Agendą Zrównoważonego Rozwoju, a więc także jej 17 celami, zobowiązały się podjąć wszelkie możliwe działania niezbędne do ograniczenia negatywnego wpływu ludzkiej działalności na ziemski klimat.

Działania w dziedzinie klimatu, czyli realizacja 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju, obliguje nas do:

  • wzmocnienia odporności i zdolności adaptacyjnych do zagrożeń związanych z klimatem i klęsk żywiołowych;
  • włączenia miar zmian klimatycznych do narodowych polityk, strategii i planowania;
  • poprawy edukacji, podnoszenia świadomości oraz zdolności ludzkich i instytucjonalnych w zakresie łagodzenia zmian klimatu, adaptacji, ograniczania wpływu i wczesnego ostrzegania;
  • wdrożenia zobowiązania wysoko rozwiniętych państw członkowskich ONZ polegającego na zmobilizowaniu łącznie 100 mld USD rocznie do 2020 r. w celu zaspokojenia potrzeb krajów rozwijających się i w pełni zoperacjonalizować Zielony Fundusz Klimatyczny poprzez jego kapitalizację tak szybko, jak to możliwe;
  • promowania mechanizmów zwiększania zdolności do skutecznego planowania i zarządzania zmianami klimatycznymi w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państwach wyspiarskich, w tym skupienie się na kobietach, młodzieży oraz społecznościach lokalnych i marginalizowanych.

Globalne zmiany potrzebne od zaraz

Wiele państw potraktowało swoje zobowiązania poważnie. Tempo zwracania się ku zielonej energii przyspiesza, ponieważ coraz więcej osób wyraża zainteresowanie (również w kontekście ekonomicznym) OZE i innymi rozwiązaniami ograniczającymi emisję m.in. w miastach (stosowanymi w idei smart cities). Należy zawsze mieć na uwadze, że katastrofa klimatyczna jest globalnym wyzwaniem, które nie respektuje granic krajowych. Jest to kwestia, która wymaga rozwiązań skoordynowanych na szczeblu międzynarodowym. Obowiązkiem krajów o wysokim stopniu rozwoju technologicznego jest, aby pomóc w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną także krajom rozwijającym się.

Na szczęście nikt nie próbuje już ignorować problemu. Od kwietnia 2018 r. 175 stron ratyfikowało porozumienie, a 10 krajów rozwijających się złożyło pierwsze iteracje swoich krajowych planów dostosowawczych w odpowiedzi na zmiany klimatu.

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka