7 Cel Zrównoważonego Rozwoju – czysta i dostępna energia

8 maja 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju według Agendy Rozwoju 2030 jest “zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie”. Aby wyrównać szanse rozwojowe na świecie w sposób zrównoważony, potrzebna jest mobilizacja przedsiębiorców i odpowiednich organów na skalę państwową. Najlepiej jak najszybciej. Dlaczego kwestia energii jest tak ważnym problemem i jak możemy spełniać założenia celu nr 7? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

cele zrównoważonego rozwoju

Dlaczego zmiany w energetyce i jej dystrybucji są niezbędne?

Energia jest dzisiaj kluczowa dla każdego wyzwania i szansy, przed którymi staje człowiek. Jest niezbędna w wykonywaniu w zasadzie większości prac, walce ze zmianami klimatu (i ich powodowaniu) czy produkcji żywności. Koncentracja na powszechnym dostępie do energii, zwiększeniu jej efektywności i wzroście udziału energii odnawialnej w ogólnej jej produkcji ma kluczowe znaczenie dla tworzenia bardziej zrównoważonych i integracyjnych społeczności oraz odporności na problemy środowiskowe, takie jak, na przykład, zmiany klimatu.

Dzisiaj, na całym świecie, ok miliarda ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej. Ponad połowa z nich znajduje się w krajach rozwijających się. Niestety rozwijających się w sposób niezbyt zrównoważony, budujących elektrownie węglowe. Na spalaniu węgla, drewna i odchodów zwierzęcych cały czas polega ok 3 miliardów ludzi. Jednocześnie coraz większa liczba osób cierpi z powodu zanieczyszczenia powietrza, a katastrofa klimatycznie postępuje nie zwalniając tempa. Dla przypomnienia – sektor energetyczny odpowiada za emisję ok 60% gazów cieplarnianych.

elektrownia węglowa

Jakie zatem modyfikacje są potrzebne?

W 2015 roku, całkowity udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii w ogóle, wyniósł 17,5%. To nieźle, ale nawet częściowo nie wystarczająco. Czysta energia jest zatem centralnym zagadnieniem dla realizacji 7 celu Agendy.

Kraje, które podpisały się pod Agendą Rozwoju 2030 i jednocześnie zobowiązały do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, mają sporo do zrobienia. Do 2030 roku powinny podjąć się:

  • efektywnej dystrybucji i zapewnienia powszechnego dostępu do niedrogich, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych;
  • zwiększenia udziału energii odnawialnej w globalnym koszyku energetycznym;
  • podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej;
  • wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu ułatwienia dostępu do badań i technologii w zakresie czystej energii, efektywności energetycznej oraz zaawansowanej i czystszej technologii paliw kopalnych, oraz promować inwestycje w infrastrukturę energetyczną i technologie OZE;
  • rozwinięcia infrastruktury i unowocześnienia technologii w celu dostarczania nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych, w szczególności w krajach najsłabiej rozwiniętych, małych rozwijających się krajach wyspiarskich i krajach rozwijających się bez dostępu do morza, zgodnie z ich programami wsparcia.

Zmiany nie są łatwe, ale możliwe!

Mimo jasno postawionych celów energetycznych, postęp w tej dziedzinie nadal jest zbyt wolny i niewystarczający. To wyzwanie jest dalekie od rozwiązania. Według Agendy, należałoby poczynić większe postępy m.in. w zakresie włączenia energii odnawialnej do zastosowań końcowych w budynkach, transporcie i przemyśle. Należy również zwiększyć publiczne i prywatne inwestycje w energię. Aby skutecznie przekształcić światowe systemy energetyczne, nieodzowne wydaje się także koncentrowanie się na ramach regulacyjnych i innowacyjnych modelach biznesowych.

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka