Energia wiatrowa – rozwój i przykłady zastosowań

11 lutego 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Przez licznych znawców tematu, energia wiatrowa uważana jest za przyszłość energetyki na świecie. W niej, obok energii słonecznej, upatrywany jest największy potencjał rozwojowy, ekologiczny i ekonomiczny. Elektrownie wiatrowe są efektywne, ciche, nie generują zanieczyszczeń i nie niszczą, a wręcz kreują krajobraz. Ponadto wspierają lokalny rozwój i uniezależniają mieszkańców od dostawców konwencjonalnej energii.

Rozwój OZE, w tym także energii wiatrowej, jest proekologicznym trendem, który kreuje konkurencyjność, a więc napędza gospodarkę i przyciąga inwestorów. Trend ten dotyczy w coraz większym stopniu całego świata, jednak to Europa osiąga najszybszy postęp w tej dziedzinie.

Europa wiodącym producentem energii wiatrowej

Szacuje się, że aktualnie energia wiatrowa w Europie warta jest 72 mld euro. W kontraście, jej produkcja jest najtańsza spośród wszystkich dostępnych form pozyskiwania energii. W ubiegłym tylko roku farmy wiatrowe stanowiły 44% wszelkich nowopowstałych instalacji energetycznych – w rozwój tego przemysłu zainwestowano 51 mld euro. Obecnie energia produkowana na takich farmach pokrywa ponad 11% zapotrzebowania energetycznego w Europie. Szacuje się, że po 2030 roku będzie to już 30%.

Jak wypadamy na tle innych kontynentów? Trzy spośród pięciu największych na świecie producentów turbin, to firmy europejskie. Udział przemysłu europejskiego w sprzedaży turbin na skalę globalną wynosi aż 40%, a roczny eksport energii odnawialnej (której główną składową jest energia wiatrowa) przynosi zysk wysokości 35 mld euro. Przodujemy także w rozwoju morskich farm wiatrowych – na naszym kontynencie znajduje się ich ponad 90%. Ze względu na duży potencjał Morza Bałtyckiego, tego typu inwestycje planowane są również w Polsce. Niezaprzeczalnie Europa dominuje zarówno w produkcji jak i inwestycjach w energię wiatrową w skali globalnej.

wiatraki

Wraz z rozwojem technologii, znikają problemy, które stanowiły przeszkodę jeszcze kilka lat temu. Okresowe niskie natężenie wiatru i jego niewielka prędkość nie są już problemem, m.in. dzięki elastycznym turbinom, które dodatkowo umożliwiają dostosowanie produkcji energii do popytu na nią. Nowoczesne technologie ułatwiają także kontrolę częstotliwości i napięcia już w sieci elektrycznej. Dzięki digitalizacji, ulepszona została również konstrukcja turbin, dłuższa jest ich żywotność i łatwiejsza konserwacja.

Tego typu rozwiązania przynoszą ogromne korzyści ekologiczne dla gospodarki. Dzięki energii wiatrowej, w ubiegłym roku udało się uniknąć emisji ok. 166 mln ton dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto znacząco spadł import paliw kopalnych do Europy (w 2016 roku zaoszczędzono na nim 5 mld euro).

Wykorzystanie energii wiatrowej

Energia wiatrowa może być pozyskiwana i rozdysponowana zarówno na skalę komercyjną, jak i przez osoby indywidualne. Wielkopowierzchniowe farmy wiatrowe często dostarczają energii elektrycznej miastom lub lokalnym społecznościom, jednocześnie zapewniając nowe miejsca pracy i dając szansę rozwoju obszarom słabo zurbanizowanym. Z kolei pojedyncze wiatraki coraz częściej pojawiają się jako autonomiczne, ekologicznie czyste źródło energii dla nowoczesnych domów zeroenergetycznych. Energia wytworzona za ich pomocą jest jednak zazwyczaj używana do pompowania wody.

Mimo coraz lepszej funkcjonalności, nadal nie wszędzie można takie urządzenia ustawić. Wysoce zaawansowane wiatraki będą funkcjonować sprawnie przy obecności wiatru o prędkości od 3 do 30 m/s, jednak najlepszą wydajność i opłacalność osiągają przy prędkości od ponad 10 m/s w skali rocznej. Perspektywy są jednak coraz lepsze, technologia w tej dziedzinie postępuje nieustannie. Nie ulega wątpliwości, że energia odnawialna, z dużym udziałem energii wiatrowej, stanowi przyszłość energetyki nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Źródła:
https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/
https://www.nrel.gov/workingwithus/re-wind.html
http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=2

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka