Polskie stowarzyszenia i fundacje ekologiczne. Przykłady najbardziej efektywnych działań.

12 maja 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Na terenie naszego kraju sprawnie funkcjonuje kilka organizacji, kilkadziesiąt stowarzyszeń  kilkadziesiąt fundacji  ekologicznych. Zajmują się edukacją ludzi, ochroną ekosystemów i zwierząt oraz promowaniem i wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju. To dzięki nim widzimy w Polsce postęp w kierunku ekologii, to one urzeczywistniają postulaty proekologiczne i podejmują aktywne działania na rzecz środowiska.

Wiele spośród takich fundacji i stowarzyszeń jest rozpoznawalnych przez realizowanie wysokobudżetowych działań, kampanii społecznych i udzielanie się w mediach społecznościowych, jest to jednak niewielki odsetek. Większość z nich jest znana tylko garstce zainteresowanych tematem sympatyków, mimo, że praca, którą wykonują, jest nie mniej ważna. Warto zatem przybliżyć wizerunek kilku takich organizacji i ich działań dla szeroko pojętej ekologii.

Rzut okiem na niektóre fundacje i ich działalność

Paliwa i energia

ekologiczne paliwa

 • Green Fuel
  Fundacja, która za cel postawiła sobie popularyzację ekologicznych paliw metanowych w polskim transporcie. W swoich działaniach stawia głównie na edukację – organizuje międzynarodowe i krajowe konferencje poświęcone paliwom alternatywnym, takie jak “Strefa Metanu” czy “Metan dla Motoryzacji”. Ponadto wspierają budowę stacji CNG oraz rozwój floty NGV na terenie całego kraju. Ich działalność wspierana jest przez państwowe instytucje naukowo-badawcze.
 • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
  FEWE to niezależna fundacja działająca w Polsce od niemal 30 lat. Jej misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii. Oprócz działalności edukacyjnej, oferuje również wsparcie dla gmin w planowaniu zarządzania energią i środowiskiem, a także dostarcza analiz z zakresu polityki energetycznej. Fundacja zaangażowana jest w liczne projekty międzynarodowe i krajowe. Proponuje m.in. wsparcie w wyborze najbardziej energooszczędnego sprzętu do domu dla osób indywidualnych i raportowaniu wynikających z tego oszczędności. Proponuje także przygotowanie planów ekologicznej mobilności miejskiej i gospodarki niskoemisyjnej dla gmin oraz opracowanie strategii ograniczania zanieczyszczania powietrza.

Dzika przyroda

ochrona dzikiej przyrody

 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  Stowarzyszenie założone w 1990 r., którego misją jest szeroko pojęta ochrona dzikiej przyrody. Zgodnie ze swoją nazwą, jego działania ukierunkowane są na promowanie współistnienia wszystkich istot jako spójnego ekosystemu (włączając w to oczywiście ludzi). Do efektywnych inicjatyw stowarzyszenia zaliczyć można promowanie modernizacji dróg w zgodzie z zajmującą ich okolice naturą – organizowane są szkolenia z zakresu zrównoważonego planowania infrastruktury, wskazywane najlepsze miejsca na przejścia dla zwierząt oraz promowane rozwiązania ograniczające ich śmiertelność. Bardzo istotna jest także misja popularyzatorska Pracowni – w Beskidzie Śląskim powstała z jej inicjatywy Stacja Edukacji Ekologicznej w Bystrej, z której skorzystać może każdy, kto pragnie skutecznie przeciwdziałać niszczeniu środowiska. Stowarzyszenie do swoich największych sukcesów zalicza: Uratowanie Doliny Rospudy, ochrona Tatr i Puszczy Białowieskiej, oraz objęcie ścisłą ochroną wilków i rysi.
 • Stowarzyszenie dla Natury “Wilk”
  Organizacja, która zajmuje się głównie działaniami ochronnymi na rzecz dzikich ssaków drapieżnych – wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków itd. Od 1999 r. prowadzony jest projekt dt. ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami ze strony drapieżników (głównie wilków). W tym celu opublikowano poradnik dla hodowców dotyczący skutecznych metod ich ochrony, a do kilkudziesięciu gospodarstw wprowadzone zostały psy stróżujące. Za pośrednictwem takich działań, organizacja usiłuje poprawić społeczny wizerunek wilka i ograniczyć nielegalne kłusownictwo. W projekty przez nią realizowane zaangażowani są wysokiej rangi naukowcy, ale także praktycy i miłośnicy ochrony przyrody.
 • Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”
  Jedna z bardziej skutecznych w swoich działaniach organizacji, która zajmuje się głównie czynną ochroną siedlisk i gatunków dzikich zwierząt (w szczególności ptaków). Aktualnie prowadzone są programy ochrony błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, płomykówki i pustułki. Największa ilość zrealizowanych przez organizację projektów dotyczy jednak bociana białego. Licznie instalowane są platformy pod jego gniazda, remontowane dachy, na których się znajdują, a także wycinane gałęzie uniemożliwiające dolot do lęgowisk na drzewach. Dodatkowo, prowadzony jest regularny monitoring ptaków poprzez ich obrączkowanie i notowanie obserwacji. W tym celu organizacja prowadzi pierwszą w Polsce kartotekę online, tzw. “Polską Kartotekę Przyrodniczą” (a od 2018 r. “Ornitho”), w której gromadzone są wszelkie rekordy z obserwacji gatunków ptaków na terenie naszego kraju. Uzupełniać może ją każdy zarejestrowany użytkownik.

Zrównoważony rozwój

zrównoważony rozwój

 • Polska Zielona Sieć
  Ogólnopolska organizacja zrzeszająca organizacje ekologiczne działające w miastach. Jej głównym założeniem jest budowanie społecznego poparcia dla rozwoju w sposób zrównoważony, w zgodzie z naturą. Duży nacisk położony jest na aktywizację obywateli i ich włączenie we współtworzenie gospodarki. W tym celu intensywnie wspierane są np. inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony środowiska. Jedną z ważniejszych, aktualnie prowadzonych przez organizację akcji, jest “Kampania Kupuj odpowiedzialnie!”. Promuje ona odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważoną produkcję dóbr przy jednoczesnym przestrzeganiu praw człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach akcji udało się doprowadzić do wdrożenia kodeksu postępowania i stałego monitoringu fabryk w Azji przez największą polską firmę odzieżową. Ponadto, do sklepów wprowadzanych jest coraz więcej produktów “Fair Trade”, a w celu zwiększania świadomości konsumenckiej, powstaje aktualnie aplikacja umożliwiająca sprawdzenie, jakie toksyny są obecne w kupowanych przez nas produktach.
 • Pracownia Zrównoważonego rozwoju
  Fundacja zajmująca się wspieraniem samorządów w zarządzaniu strategicznym w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów partycypacyjnych, których wynikiem jest tworzenie bezpiecznych i przyjaznych obywatelom miast. Koordynowała już ponad 80 tego typu projektów. Ciekawą inicjatywą jest coroczne “Śniadanie na Trawie” w Toruniu. Na początku czerwca, na toruńskim rynku pokrytym trawą, spotykają się setki osób na piknik, rozmowy czy – w przypadku dzieci – po prostu turlanie się po trawie.Event jest także okazją do zaczerpnięcia informacji na temat ekologii, zrównoważonego rozwoju, czy zakupienia organicznej żywności. Niestety, po raz pierwszy od 10 lat, w 2018 roku impreza się nie odbędzie (miejmy nadzieję, że wróci za rok!). Ponadto, fundacja prowadzi dość prężnie działalność edukacyjną. W 2013 roku zrealizowano projekt “Pociąg do Natury”, rozpowszechniający informacje o sieci obszarów chronionych Natura 2000 na terenie Pomorza i uwrażliwiający na konieczność ich obecności.

Prawa zwierząt i weganizm

prawa zwierząt

 • Fundacja TARA
  Powstała jako pierwsze w Polsce schronisko dla koni, później również dla zwierząt gospodarskich, takich jak kury, krowy, owce, kozy i świnie. Fundacja od ponad 20 lat walczy o wypisanie koni z listy zwierząt rzeźnych, a także ratuje poszkodowane zwierzęta z rąk nieodpowiedzialnych lub nierzadko okrutnych ludzi. Kampania pt. “STOP Skaryszew” jest jedną z najbardziej nagłaśnianych inicjatyw. Fundacja każdego roku, przy okazji targów koni rzeźnych w Skaryszewie, organizuje blokady, protesty oraz fizyczną pomoc zaniedbywanym zwierzętom, poprzez ich wykupywanie. Dzięki jej działaniom, opinia publiczna zwróciła uwagę na problem handlu końmi i wyraża przeciwko niemu coraz większy sprzeciw. TARA prowadzi również kampanię “STOP Yulin” nagłaśniającą problem okrutnego traktowania psów i kotów przeznaczonych na cele konsumpcyjne w krajach azjatyckich.
 • Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
  Fundacja ratująca zwierzęta pokrzywdzone przez ludzi. Dysponuje profesjonalnym patrolem interwencyjnym, który reaguje na zgłoszenia o zaniedbaniach lub złym traktowaniu zwierząt (głównie psów i kotów). Zwierzęta wymagające interwencji weterynaryjnej są otaczane opieką i, z wszelką możliwą dbałością, leczone pod czujnym okiem fundacji. Prowadzone są również działania edukacyjne z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, przestrzegania ich praw oraz sterylizacji jako najważniejszego narzędzia w walce z bezdomnością psów i kotów.
 • Empatia
  Stowarzyszenie promujące ideę weganizmu jako walki z nierównością i brakiem poszanowania wobec zwierząt. Działa na rzecz zwierząt wykorzystywanych przez przemysł mięsny, mleczarski, jajczarski, futrzarski, a także cyrki, delfinaria, jeździectwo, doświadczenia naukowe itd. Empatia prowadzi głównie działalność edukacyjną, promującą wegański styl życia jako najlepszy sposób na ograniczanie cierpienia zwierząt i realny wpływ na zmianę ich sytuacji w obecnym systemie. Prowadzi akcję pt. “Weganizm, spróbujesz?”, w ramach której informuje o pozytywnych aspektach diety roślinnej i łatwości jej przestrzegania w życiu, a także zapewnia wsparcie i dostarcza praktycznych porad dla początkujących wegan. Stowarzyszenie organizuje także co roku “Tydzień Weganizmu”, podczas którego odbywają się liczne pokazy filmowe, warsztaty i wykłady edukacyjne promujące weganizm.

Jest to zaledwie garstka organizacji, fundacji i stowarzyszeń, które zmieniają świat na lepsze. Wszystkie, w mniejszym lub większym stopniu, kierują rozwój gospodarczy w kierunku ekologii i zrównoważenia, wyznaczają trendy i kształtują poglądy społeczne. Warto zatem śledzić i wspierać ich działania.

Źródła:
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekolinki/polskie-fundacje-stowarzyszenia-i-organizacje-ekologiczne/
http://www.ekologia.pl/wiedza/organizacje/

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka