Czym jest zrównoważony rozwój?

11 lutego 2019

/

Komentarze: 1

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Według oficjalnych definicji, zrównoważony rozwój to specyficzna integracja rozwoju społecznego, gospodarczego i szeroko rozumianego postępu przy jednoczesnym uwzględnieniu pozytywnego ich oddziaływania na środowisko naturalne. Celem i wiodącą ideą zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie dobrobytu przyrodzie, nam samym oraz przyszłym pokoleniom. W praktyce jest to proces, który wreszcie włącza nas, ludzi, i nasze działania w definicję ekologii. Mówiąc prościej: rozwijajmy się cywilizacyjnie, ale chrońmy to, co najcenniejsze w naturze i pozwólmy jej rozwijać się razem z nami.

Zjawisko na globalną skalę

Od rozpowszechnienia idei zrównoważonego rozwoju latach 80-tych ubiegłego wieku, dzięki raportowi Światowej Komisji G.H. Brundtland do spraw Środowiska i Rozwoju pt. Nasza wspólna przyszłość (Our Common Future), zagadnienie to stało się nieodzowne przy planowaniu światowych strategii rozwojowych. Powstały liczne inicjatywy międzynarodowe, takie jak Green growthand sustainable development czy Better Life Initiative.
Niespełna dwa lata temu w życie weszła Agenda Rozwoju 2030 (the 2030 Agenda for Sustainable Development) wyznaczająca 17 celów zrównoważonego rozwoju na świecie, którą przyjęło z entuzjazmem ponad 150 krajów. Na potrzeby monitorowania realizacji takich celów stworzone zostało specjalne, publicznie dostępne narzędzie (aplikacja) o nazwie Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Również w 2016 r. Komisja Europejska opracowała projekt pt. Wyjść poza PKB (Beyond GDP), który ma pełnić rolę miernika postępu społecznego na świecie, skutecznie uzupełniając narzędzia opisujące postęp gospodarczy. Spośród dwunastu kategorii składowych, zanieczyszczenie środowiska wymieniane jest jako jedno z kluczowych. Działania takie są przełomem, który stawia na równi świadomość społeczną i ekologiczną z gospodarką światową.

Dla planety, ludzi, pokoju na świecie i.. ekonomii

Zrównoważony rozwój z definicji usprawniać ma funkcjonowanie wielu składowych jako spójnej i harmonijnej całości. Chcemy rozwijać technologię, ale zważając na środowisko naturalne. Chcemy zaspokajać swoje potrzeby konsumpcyjne, ale nie kosztem ubóstwa ludzi w innych rejonach świata. Chcemy organizować się w grupy i prowadzić bogate życie społeczne, ale jednocześnie nie dyskryminować i dbać o pokój na świecie. W końcu chcemy tworzyć i zarabiać godne pieniądze mając na względzie dobro naszej planety. Czy to możliwe?

zielona ekonomia

Z odsieczą przybywa idea Zielonej Gospodarki i strategia Zielonego Wzrostu. Ich wspólnym celem jest wspieranie inwestycji o dużym potencjale w aspekcie poprawy stanu środowiska i jednocześnie cennych ekonomicznie. Inwestycje takie w perspektywie krótkoterminowej mają przyczyniać się do ożywienia gospodarczego, a w szerszej perspektywie tworzyć infrastrukturę przyjazną dla środowiska celem zazielenienia gospodarki. Pośród najbardziej atrakcyjnych obszarów Zielonej Gospodarki wyróżnia się m.in. energię odnawialną, recykling, ekoturystykę oraz zrównoważone wykorzystanie gruntów w rolnictwie.

Źródła:
http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-new-regional-social-progress-index
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.oecd.org/greengrowth/towards-green-growth-9789264111318-en.htm

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka